Custom Printing kan

  • 2 delar aluminium anpassade tryckburkar

    2 delar aluminium anpassade tryckburkar

    Vi ger tryckrekommendationer som bäst stödjer dina mål och uppnår önskad visuell effekt.Genom att säkerställa att designparametrar uppfylls och att färger och ytbehandlingar på dryckesförpackningar är precis som vi tänkt oss, lägger vi också grunden för jämn kvalitet under hela upplagan, skapar varumärkeskännedom och konsumentförtroende.

    Dryckesförpackningar är en idealisk duk för att marknadsföra ett varumärke och förmedla marknadsföringsbudskap.